ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Europos Sąjungos investicijų priemonių pasirinkimo įrankis

Naudodamiesi šiuo ES priemonių vedliu, pagal pasirinktus kriterijus gausite rezultatus / nuorodas apie Jums siūlomas finansavimo priemones.
Spauskite „Pradėti“ ir atsakingai pasirinkite reikalingus kriterijus pagal Jūsų įmonės vykdomą veiklą bei planuojamas vykdyti veiklas, tada pasirinkite nuorodas, kurios Jus nukreips į Jums naudingas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas ES priemones.

Pradėti

Organizacijos tipas

1 Privatus juridinis asmuo
2 Viešasis juridinis asmuo
3 Asociacijos/Klasterių koordinatoriai
4 Noriu pradėti verslą
5 Pagalba verslui COVID-19 krizės metu
grįžti atgal

Organizacijos dydis

1 Maža / vidutinė įmonė
2 Didelė įmonė
grįžti atgal

Organizacijos veiklos tipas

1 Gamyba
2 Paslaugos
grįžti atgal

Organizacija veiklą vykdo

1 iki 1 metų
2 1-3 metus
3 3-5 metus
4 daugiau nei 5 metus
grįžti atgal

Dominanti sritis

1 MTEPI
2 Verslo plėtra
3 Darbuotojų mokymai
grįžti atgal

Dominanti sritis

1 MTEPI
grįžti atgal

Esate užsienio investuotojas, jo įsteigta įmonė ar filialas Lietuvoje?

1 Taip
2 Ne
grįžti atgal

Esate mokslo ir studijų institucija?

1 Taip
2 Ne
grįžti atgal

Vykdote MTEP veiklas?

1 Taip
2 Ne
grįžti atgal

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

2

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Inočekiai (pradedantiesiems inovatoriams)

Remiamos veiklos:
1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Galimi pareiškėjai:
Pradedantieji inovatoriai, juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus ir kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) arba neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).

Kvietimo suma:
140,6 tūkst. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2021-10-11

Kvietimo pabaiga
2021-10-31

2

Finansinės priemonės: Didelėms įmonėms

Garantijos didelėms įmonėms
Eksporto kredito garantijos (veikiančioms >1 m.)
Baltijos inovacijų fondas

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Inočekiai (brandiesiems inovatoriams)

Remiamos veiklos:
1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Galimi pareiškėjai:
Brandieji inovatoriai, juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Kvietimo suma:
484,5 tūkst. Eur

Daugiau informacijos
KVIETIMAS SUSTABDYTAS
2

Finansinės priemonės: Didelėms įmonėms

Garantijos didelėms įmonėms
Eksporto kredito garantijos (veikiančioms >1 m.)
Baltijos inovacijų fondas

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Inostartas

Remiamos veiklos:
1. Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas;
2. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo;
3. Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas.

Galimi pareiškėjai:
SVV subjektai:
1 veikla – SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių;
2 veikla – SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių;
3 veikla – žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių.

Kvietimo suma:
573 tūskt. Eur – veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose;
708 tūkst. Eur – veiklą vykdantiems visose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose.

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2021-10-11

Kvietimo pabaiga
2021-10-31

2

Inočekiai (pradedantiesiems inovatoriams)

Remiamos veiklos:
1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Galimi pareiškėjai:
Pradedantieji inovatoriai, juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus ir kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) arba neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).

Kvietimo suma:
140,6 tūkst. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2021-10-11

Kvietimo pabaiga
2021-10-31

3

Finansinės priemonės: Rizikos kapitalo investicijos MTEPI

Ko-investicinis fondas MTEPI (investuoja į įmones, veikiančias iki 5 metų)

Daugiau informacijos

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

4

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

5

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

6

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Inostartas

Remiamos veiklos:
1. Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas;
2. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo;
3. Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas.

Galimi pareiškėjai:
SVV subjektai:
1 veikla – SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių;
2 veikla – SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių;
3 veikla – žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių.

Kvietimo suma:
573 tūskt. Eur – veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose;
708 tūkst. Eur – veiklą vykdantiems visose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose.

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2021-10-11

Kvietimo pabaiga
2021-10-31

2

Inočekiai (brandiesiems inovatoriams)

Remiamos veiklos:
1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Galimi pareiškėjai:
Brandieji inovatoriai, juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Kvietimo suma:
484,5 tūkst. Eur

Daugiau informacijos
KVIETIMAS SUSTABDYTAS
3

Finansinės priemonės: Rizikos kapitalo investicijos MTEPI

Ko-investicinis fondas MTEPI (investuoja į įmones, veikiančias iki 5 metų)

Daugiau informacijos

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

4

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

5

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

6

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Inočekiai (brandiesiems inovatoriams)

Remiamos veiklos:
1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Galimi pareiškėjai:
Brandieji inovatoriai, juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Kvietimo suma:
484,5 tūkst. Eur

Daugiau informacijos
KVIETIMAS SUSTABDYTAS
2

Finansinės priemonės: Rizikos kapitalo investicijos MTEPI

Ko-investicinis fondas MTEPI (investuoja į įmones, veikiančias iki 5 metų)

Daugiau informacijos

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

3

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

4

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

SmartInvest LT+

Remiamos veiklos:
Tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros MTEP veiklas;
Tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra.

Galimi pareiškėjai:
Užsienio investuotojai (įmonės)

Kvietimo suma:
20 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2021-09-27

Kvietimo pabaiga
2021-10-27

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

2

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

3

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

2

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

3

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

2

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

3

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Inostartas

Remiamos veiklos:
1. Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas;
2. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo;
3. Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas.

Galimi pareiškėjai:
SVV subjektai:
1 veikla – SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių;
2 veikla – SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių;
3 veikla – žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių.

Kvietimo suma:
573 tūskt. Eur – veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose;
708 tūkst. Eur – veiklą vykdantiems visose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose.

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2021-10-11

Kvietimo pabaiga
2021-10-31

2

Inočekiai (pradedantiesiems inovatoriams)

Remiamos veiklos:
1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Galimi pareiškėjai:
Pradedantieji inovatoriai, juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus ir kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) arba neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).

Kvietimo suma:
140,6 tūkst. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2021-10-11

Kvietimo pabaiga
2021-10-31

3

Finansinės priemonės: Rizikos kapitalo investicijos MTEPI

Ko-investicinis fondas MTEPI (investuoja į įmones, veikiančias iki 5 metų)

Daugiau informacijos

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

4

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

5

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

6

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Inostartas

Remiamos veiklos:
1. Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas;
2. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo;
3. Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas.

Galimi pareiškėjai:
SVV subjektai:
1 veikla – SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių;
2 veikla – SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių;
3 veikla – žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių.

Kvietimo suma:
573 tūskt. Eur – veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose;
708 tūkst. Eur – veiklą vykdantiems visose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose.

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2021-10-11

Kvietimo pabaiga
2021-10-31

2

Inočekiai (brandiesiems inovatoriams)

Remiamos veiklos:
1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Galimi pareiškėjai:
Brandieji inovatoriai, juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Kvietimo suma:
484,5 tūkst. Eur

Daugiau informacijos
KVIETIMAS SUSTABDYTAS
3

Finansinės priemonės: Rizikos kapitalo investicijos MTEPI

Ko-investicinis fondas MTEPI (investuoja į įmones, veikiančias iki 5 metų)

Daugiau informacijos

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

4

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

5

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

6

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

2

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Finansinės priemonės: Didelėms įmonėms

Garantijos didelėms įmonėms
Eksporto kredito garantijos (veikiančioms >1 m.)
Baltijos inovacijų fondas

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Kvietimo pabaiga
2022-07-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Žmogiškieji ištekliai Invest LT+

Remiamos veiklos:
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas arba naujos kvalifikacijos suteikimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą

Galimi pareiškėjai:
Užsienio investuotojų įmonės

Kvietimo suma:
2,6 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2021-10-11

Kvietimo pabaiga
2021-11-11

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią
Apgailestaujame, bet kol kas jums tinkančių priemonių neradome, sekite informacija Ekonomikos ir inovacijų ministerijos arba ES investicijų puslapiuose
grįžti atgal