ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Europos Sąjungos investicijų priemonių pasirinkimo įrankis

Naudodamiesi šiuo ES priemonių vedliu, pagal pasirinktus kriterijus gausite rezultatus / nuorodas apie Jums siūlomas finansavimo priemones.
Spauskite „Pradėti“ ir atsakingai pasirinkite reikalingus kriterijus pagal Jūsų įmonės vykdomą veiklą bei planuojamas vykdyti veiklas, tada pasirinkite nuorodas, kurios Jus nukreips į Jums naudingas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas ES priemones.

Pradėti

Organizacijos tipas

1 Privatus juridinis asmuo
2 Viešasis juridinis asmuo
3 Asociacijos/Klasterių koordinatoriai
grįžti atgal

Organizacijos dydis

1 Maža / vidutinė įmonė
2 Didelė įmonė
grįžti atgal

Organizacijos veiklos tipas

1 Gamyba
2 Paslaugos
grįžti atgal

Organizacija veiklą vykdo (laikinai neaktyvu)

1 iki 1 metų
2 1-3 metus
3 3-5 metus
4 daugiau nei 5 metus
grįžti atgal

Dominanti sritis

1 Inovacijos
2 Verslo plėtra
3 Skaitmenizacija
4 Darbuotojų mokymai
5 Energetinis efektyvumas
grįžti atgal

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Skatinti AEI diegimą pramonės įmonėse

Remiantis energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitomis, bus teikiamos investicijos AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimams, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų regione)

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Kvietimo suma
10.000.000 Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2022-11-18

Kvietimo pabaiga
2023-02-28

2

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Bus skatinama atlikti EVE auditus pramonės įmonėse. Pagal juos, numatoma investuoti į reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 30%, taikant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 38 strapsnio nuostatas, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (taikoma SR ir VVL regionams)
Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:
a) 20 %, kai pagalba teikiama mažosioms įmonėms;
b) 10 %, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms;

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Planuojami kvietimai:
2022 m. IV ketv. 35 mln.
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Skatinti AEI diegimą pramonės įmonėse

Remiantis energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitomis, bus teikiamos investicijos AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimams, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų regione)

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Kvietimo suma
10.000.000 Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2022-11-18

Kvietimo pabaiga
2023-02-28

2

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Bus skatinama atlikti EVE auditus pramonės įmonėse. Pagal juos, numatoma investuoti į reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 30%, taikant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 38 strapsnio nuostatas, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (taikoma SR ir VVL regionams)
Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:
a) 20 %, kai pagalba teikiama mažosioms įmonėms;
b) 10 %, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms;

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Planuojami kvietimai:
2022 m. IV ketv. 35 mln.
3

Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai

Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t.y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose SS srityse (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalba teikiama pagal, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nurodytas sąlygas.Moksliniai tyrimai: Intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Eksperimentinė plėtra: Intensyvumas sudaro 25% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Intensyvumas gali būti padidintas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų:
10 %, vidutinėms įmonėms ir 20 % labai mažoms ir mažoms įmonėms;
15 %, už veiksmingą bendradarbiavimą, jei , jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 8 mln.
4

Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai

AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius arba aikant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 28 strapsnį, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 1 mln.
5

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus

Investicijas planuojama skirti VGPP dalyvaujančių subjektų gebėjimams ugdyti siekiant įgyvendinti SS ir apimti visą inovacijų vadybos ciklą, ypatingą dėmesį skiriant vadybos ir valdymo įgūdžiams ugdyti (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL) ir iki 50% (SR), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.
Galimas intensyvumas iki 100% su išlyga, kad likusi dalis 15% (VVL) ir 50% (SR) finansuojama iš biudžeto lėšų.

Galimi pareiškėjai
VšĮ Inovacijų agentūra

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 7,5 mln.
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos

Planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas). Bus ugdomi MVĮ reikiami įgūdžiai pagal SS prioritetus (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 50%, taikant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 31 strapsnį, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (taikoma SR ir VVL regionams).
Intensyvumas gali būti padidintas iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų didžiausio pagalbos intensyvumo (taikoma tik VVL regione):
a) 10 %, jei mokymas suteikiamas neįgaliesiems darbuotojams arba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims;
b) 10 %, jei pagalba teikiama vidutinėms įmonėms;
c) 20 %, jei pagalba teikiama mažosioms įmonėms.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 7,5 mln.
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Kurti naujus, inovatyvius bendro naudojimo įrankius ir technologinius sprendimus, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais

Prioritetą teikiant tokių sprendimų ir įrankių, finansavimui, kurie sudarytų sąlygas lengvai pasiekti bet kokio formato ir apimties skaitmeninį turinį ar gauti paslaugas, įskaitant ir įrankius socialiai pažeidžiamų grupių žmonėms jiems prieinamu būdu (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL) ir iki 50% (SR), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.
Galimas intensyvumas iki 100% su išlyga, kad likusi dalis 15% (VVL) ir 50% (SR) finansuojama iš BF

Galimi pareiškėjai
Valstybinės institucijos

Planuojami kvietimai:
2023 m. III ketv. 20 mln.
2

Kurti inovatyvius technologinius sprendimus

Prioritetą teikiant tiems, kurie padės atsirasti rinkoje neegzistuojančioms arba labai mažai naudojamoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms. Numatoma investuoti į tokius sprendimus ir įrankius, kurie sudarytų sąlygas teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL) ir iki 50% (SR), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.
Galimas intensyvumas iki 100% su išlyga, kad likusi dalis 15% (VVL) ir 50% (SR) finansuojama iš BF

Galimi pareiškėjai
Valstybinės institucijos

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 8 mln.
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Skatinti MVĮ skaitmeninimą

Investicijas numatoma skirti e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimams diegti, paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione), prioritetą teikiant tokiems e. komercijos modeliams, kurie leistų MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 12 mln.
2

Skatinti viešųjų institucijų atvirųjų duomenų, orientuotų į paklausą, naudojimą inovatyviems sprendimams ir skaitmeninėms paslaugoms kurti

Prioritetą teikiant įmonių veikloms, kurias įgyvendinant kuriami inovatyvūs sprendimamai ir (ar) paslaugos, naudojant viešųjų institucijų atvertus duomenis, viešojo sektoriaus institucijų iniciatyvoms, organizuojančioms politikos eksperimentavimo įrankių taikymą (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 6 mln.
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą

Bus vykdomos veiklos, orientuotos į preakseleravimo programų kūrimą ir vystymą, SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą, išnaudojant jau įsteigtų skaitmeninių inovacijų centrų, verslo inkubatorių, bendradarbystės centrų „Spiečius“ potencialą. Taip pat bus investuojama į konsultavimo paslaugas, skirtas produkto idėjos išgryninimui, vystymui ir komercinimui, pardavimo ir rinkodaros veikloms bei darbo erdvės suteikimui (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo. Galutiniams naudos gavėjamas taikomas iki 85% intensyvumas pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
Skaitmeninių inovacijų centrai, verslo inkubatoriai, verslo centrai, bendradarbystės centrai „Spiečius“ (Inovacijų agentūra)

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 3,8 mln.
2

Skatinti į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimąsi ir augimą

Investuojama į MVĮ partnerystės kultūros stiprinimą, MVĮ tinklo dalyvavimo tarptautiniuose (įskaitant ir BJR) tinkluose ir klasteriuose skatinimą. Investicijas planuojama orientuoti į MVĮ tinklo studijų vizitus, dalyvavimą tarptautinėse parodose ir įsitraukimą į tarptautinę partnerystę, rinkodaros strategijų rengimą, eksporto vadybininko paslaugų įsigijimą(Vidurio ir vakarų regione)

• iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų, taikant 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.
• iki 85% tinkamų finansuoti išlaidų vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.

Galimi pareiškėjai
Verslo klasterio koordinatoriai, jais gali būti:
• viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ
• verslo asociacija
• PPAR
Partneriai – verslo klasterio nariai – MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 4 mln.
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Finansinės priemonės: Didelėms įmonėms

Garantijos didelėms įmonėms
Eksporto kredito garantijos (veikiančioms >1 m.)
Baltijos inovacijų fondas

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

2

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

3

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

4

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

5

Finansinės priemonės: Rizikos kapitalo investicijos MTEPI

Ko-investicinis fondas MTEPI (investuoja į įmones, veikiančias iki 5 metų)

Daugiau informacijos

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio

Siekiant padidinti ir (arba) išlaikyti MVĮ pajamas ir konkurencingumą, numatoma sudaryti sąlygas MVĮ įsigyti tikslines paslaugas (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo) (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. (de minimis)

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
2.500.000 Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2022-11-18

Kvietimo pabaiga
2023-02-20

2

Skatinti MVĮ veiklos tarptautiškumą ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklas

Investuojama į naujų užsienio rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 5 mln.
3

Skatinti MVĮ APV produktų ir paslaugų sertifikavimą ir pristatymą užsienio rinkose

Finansuojamas MVĮ ir jų APV produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Taip pat numatoma skirti investicijas MVĮ planuojamų eksportuoti APV produktų ir paslaugų sertifikavimo paslaugoms įsigyti (Sostinės regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 5 mln.
4

Finansinės priemonės: Didelėms įmonėms

Garantijos didelėms įmonėms
Eksporto kredito garantijos (veikiančioms >1 m.)
Baltijos inovacijų fondas

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

5

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

6

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

7

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą

Veiklos bus orientuotos į didelio poveikio startuolių ekosistemos plėtrą, sudaromos sąlygos startuoliams kurtis, ir vykdyti plėtrą (angl. scale up) (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo. Galutiniams naudos gavėjamas taikomas iki 85% intensyvumas pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
Inovacijų ir technologijų perdavimo centrai

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 8,5  mln.
2

Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose

Stiprinamas APV paremtų brandžių klasterių augimas, bendrų strategijų ir produktų kūrimas, dalyvavimas tarptautinėse programose, įsitraukimas į BJR, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas sudaro iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (taikoma SR ir VVL regionams).
Pagalba teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 27 straipsnio nurodytas sąlygas.

Galimi pareiškėjai
Inovacijų grupės koordinatorius

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 7 mln.
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

Skatinti inovacijas viešajame sektoriuje (ikiprekybinius pirkimus)

Bus kuriamos paskatos verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL) ir iki 50% (SR), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.
Galimas intensyvumas iki 100% su išlyga, kad likusi dalis 15% (VVL) ir 50% (SR) finansuojama iš BF

Galimi pareiškėjai
Inovacijų agentūra

Planuojami kvietimai:
2023 m. III ketv. 1 mln.
2

Skatinti TUI pritraukimą (IL)

Skatinamos APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklos Lietuvoje (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas 85% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Galimas intensyvumas iki 100% su išlyga, kad likusi dalis 15% BF bus skirta, tačiau šiai dienai BF nėra skirtas.

Galimi pareiškėjai
VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 3 mln.
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

MTEP ir patentavimo vykdymas pažengusiems inovatoriams

Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalba teikiama pagal, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nurodytas sąlygas.Moksliniai tyrimai: Intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Eksperimentinė plėtra: Intensyvumas sudaro 25% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Intensyvumas gali būti padidintas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų:
10 %, vidutinėms įmonėms ir 20 % labai mažoms ir mažoms įmonėms;
15 %, už veiksmingą bendradarbiavimą, jei , jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

Galimi pareiškėjai
MVĮ; didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ (pažengę inovatoriai)

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 20 mln.
2

MTEP ir patentavimo vykdymas brandiems inovatoriams

Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalba teikiama pagal, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nurodytas sąlygas.Moksliniai tyrimai: Intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Eksperimentinė plėtra: Intensyvumas sudaro 25% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Intensyvumas gali būti padidintas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų:
10 %, vidutinėms įmonėms ir 20 % labai mažoms ir mažoms įmonėms;
15 %, už veiksmingą bendradarbiavimą, jei , jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

Galimi pareiškėjai
MVĮ; didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ (brandūs inovatoriai)

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 15 mln.
3

Skatinti TUI pritraukimą (pavienis)

Skatinamos APV TUI į MTEP veiklos ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalba teikiama pagal, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nurodytas sąlygas.Moksliniai tyrimai: Intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Eksperimentinė plėtra: Intensyvumas sudaro 25% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Intensyvumas gali būti padidintas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų:
10 %, vidutinėms įmonėms ir 20 % labai mažoms ir mažoms įmonėms;
15 %, už veiksmingą bendradarbiavimą, jei , jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 6 mln.
4

Finansinė priemonė: „Ko-investicinis fondas“

Skatinti produkto idėjos vystymą (akceleravimo veiklos), skatinti investicijas pagal startuolių brandos lygį

Pareiškėjas turi pritraukti/ prisidėti ne mažiau kaip 10 proc. rizikos kapitalo fondo lygmeniu arba konkrečios investicijos atveju, kai rizikos kapitalo priemonė bus įgyvendinama per ko-investicinį fondą.

Galimi pareiškėjai
MVĮ, įskaitant startuolius, kaip jie apibrėžti SVV įstatyme

Planuojami kvietimai:
„Ko-investicinis fondas“ - 10 mln. Eur + 30 mln. Eur grįžusios 2023 m. III ketv.
5

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

6

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

7

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

8

Finansinės priemonės: Rizikos kapitalo investicijos MTEPI

Ko-investicinis fondas MTEPI (investuoja į įmones, veikiančias iki 5 metų)

Daugiau informacijos

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

9

Finansinės priemonės: Didelėms įmonėms

Garantijos didelėms įmonėms
Eksporto kredito garantijos (veikiančioms >1 m.)
Baltijos inovacijų fondas

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

MTEP ir patentavimo vykdymas pradedantiems inovatoriams

Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas sudaro iki 85 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius. Intensyvumas iki 85% (VVL), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.

Galimi pareiškėjai
MVĮ (pradedantys inovatoriai)

Planuojami kvietimai:
2022 m. IV ketv. 1,8 mln.
2

MTEP ir patentavimo vykdymas pažengusiems inovatoriams

Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalba teikiama pagal, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nurodytas sąlygas.Moksliniai tyrimai: Intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Eksperimentinė plėtra: Intensyvumas sudaro 25% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Intensyvumas gali būti padidintas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų:
10 %, vidutinėms įmonėms ir 20 % labai mažoms ir mažoms įmonėms;
15 %, už veiksmingą bendradarbiavimą, jei , jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

Galimi pareiškėjai
MVĮ; didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ (pažengę inovatoriai)

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 20 mln.
3

MTEP ir patentavimo vykdymas brandiems inovatoriams

Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalba teikiama pagal, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nurodytas sąlygas.Moksliniai tyrimai: Intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Eksperimentinė plėtra: Intensyvumas sudaro 25% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Intensyvumas gali būti padidintas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų:
10 %, vidutinėms įmonėms ir 20 % labai mažoms ir mažoms įmonėms;
15 %, už veiksmingą bendradarbiavimą, jei , jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

Galimi pareiškėjai
MVĮ; didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ (brandūs inovatoriai)

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 15 mln.
4

Specializuoto konsultavimo veiklos

MTEPI partnerių paieškos, žinių/technologijų perdavimas, MTEPI veiklos skatinimas, atsižvelgiant į įmonių vykdomų MTEPI veiklų stadijas, palydint jas iki galutinio produkto komercinimo (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 4 mln.
5

Netechnologinių inovacijų plėtra

Bus skatinamos investicijos į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į TVG verslo modelių plėtrą (Vidurio ir vakarų regione)

Daliai veiklų pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius. Pagalbos intensyvumas negali viršyti:
75% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė.
60% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra maža įmonė.
50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
Kitai daliai pagal bus teikiama remiantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 18 straipsnį išorinių konsultacinių paslaugų įsigijimui – 50%.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. III ketv. 5 mln.
6

Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose (pavienis)

Siekiant stiprinti verslo pozicijas TVG, skatinama įmonių tarptautinė tinklaveika, įsitraukimas į MTEPI partnerystės tinklus (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL) ir iki 50% (SR), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2022 m. IV ketv. 0,3 mln.
7

Skatinti TUI pritraukimą (pavienis)

Skatinamos APV TUI į MTEP veiklos ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalba teikiama pagal, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nurodytas sąlygas.Moksliniai tyrimai: Intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Eksperimentinė plėtra: Intensyvumas sudaro 25% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Intensyvumas gali būti padidintas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų:
10 %, vidutinėms įmonėms ir 20 % labai mažoms ir mažoms įmonėms;
15 %, už veiksmingą bendradarbiavimą, jei , jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 6 mln.
8

Finansinė priemonė: „Ko-investicinis fondas“

Skatinti produkto idėjos vystymą (akceleravimo veiklos), skatinti investicijas pagal startuolių brandos lygį

Pareiškėjas turi pritraukti/ prisidėti ne mažiau kaip 10 proc. rizikos kapitalo fondo lygmeniu arba konkrečios investicijos atveju, kai rizikos kapitalo priemonė bus įgyvendinama per ko-investicinį fondą.

Galimi pareiškėjai
MVĮ, įskaitant startuolius, kaip jie apibrėžti SVV įstatyme

Planuojami kvietimai:
„Ko-investicinis fondas“ - 10 mln. Eur + 30 mln. Eur grįžusios 2023 m. III ketv.
9

Finansinės priemonės: Didelėms įmonėms

Garantijos didelėms įmonėms
Eksporto kredito garantijos (veikiančioms >1 m.)
Baltijos inovacijų fondas

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

10

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

11

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

12

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

13

Finansinės priemonės: Rizikos kapitalo investicijos MTEPI

Ko-investicinis fondas MTEPI (investuoja į įmones, veikiančias iki 5 metų)

Daugiau informacijos

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią
Apgailestaujame, bet kol kas jums tinkančių priemonių neradome, sekite informacija Ekonomikos ir inovacijų ministerijos arba ES investicijų puslapiuose
grįžti atgal