ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Europos Sąjungos investicijų priemonių pasirinkimo įrankis

Naudodamiesi šiuo ES priemonių vedliu, pagal pasirinktus kriterijus gausite rezultatus / nuorodas apie Jums siūlomas finansavimo priemones.
Spauskite „Pradėti“ ir atsakingai pasirinkite reikalingus kriterijus pagal Jūsų įmonės vykdomą veiklą bei planuojamas vykdyti veiklas, tada pasirinkite nuorodas, kurios Jus nukreips į Jums naudingas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas ES priemones.

Pradėti

Organizacijos tipas

1 Privatus juridinis asmuo
2 Viešasis juridinis asmuo
3 Asociacijos/Klasterių koordinatoriai
grįžti atgal

Organizacijos dydis

1 Maža / vidutinė įmonė
2 Didelė įmonė
grįžti atgal

Organizacijos veiklos tipas

1 Gamyba
2 Paslaugos
grįžti atgal

Organizacija veiklą vykdo

1 Vidurio ir vakarų Lietuvos regione
2 Sostinės regione
grįžti atgal

Dominanti sritis

1 Inovacijos
2 Verslo plėtra
3 Skaitmenizacija
4 Darbuotojų mokymai
5 Energetinis efektyvumas
grįžti atgal

Dominanti sritis

1 Inovacijos
2 Eksportas
grįžti atgal

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-019-K InoPažanga

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
Pažengę inovatoriai.
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
20 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-07-27

Kvietimo pabaiga
2023-11-13

2

02-020-K InoBranda

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
Brandūs inovatoriai.
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Kvietimo suma
15 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-07-27

Kvietimo pabaiga
2023-11-13

3

02-034-K InoKonsultacijos

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos specializuoto konsultavimo (MTEPI partnerių paieškos, žinių/technologijų perdavimo, MTEPI veiklos skatinimo) veiklos, atsižvelgiant į įmonių vykdomų MTEPI veiklų stadijas, palydint jas iki galutinio produkto komercinimo

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
4 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023 III ketv.
4

02-039-K Žaliasis eksperimentas

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos investicijos į inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose sumaniosios specializacijos srityse

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Kvietimo suma
8 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-08-31

Kvietimo pabaiga
2023-01-31

5

02-040-K Netechnologinės inovacijos

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos investicijos į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines (toliau – TVG) verslo modelių plėtrą

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
5 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2023 III ketv.
6

02-044-F „Ko-investicinis fondas”/ „Rizikos kapitalo skolinimas”/ „Akceleravimo fondas 3”

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą: Skatinti produkto idėjos vystymą (akceleravimo veiklos), skatinti investicijas pagal startuolių brandos lygį

Galimi pareiškėjai
MVĮ, įskaitant startuolius

Kvietimo suma
33 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-06
7

02-048-K TUI Invest

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos aukštos pridėtinės vertės TUI į MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
6 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-12
8

02-053-F Tiesioginės INVEGOS paskolos „Pokytis“ (veikla „Trumpos vertės grandinės“)

Finansuojamos veiklos
Skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą tarp MVĮ

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Priemonei skirta suma
32 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 5,6 mln. Eur (kitos lėšos)

Planuojama įgyvendinimo pradžia 2024-09
9

02-055-K Ikiprekybiniai pirkimai

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos investicijos, sudarančios paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti

Galimi pareiškėjai
Perkančiosios organizacijos ir įmonės

Kvietimo suma
SR 3,6 mln. Eur
VVL 5,4 mln. Eur

10

02-057-K InoStartas

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
2,5 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-11
11

02-058-K InoConnect

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
SR 0,3 mln. Eur
VVL 0,3 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-12
12

02-059-K TUI Invest

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos aukštos pridėtinės vertės TUI į MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
6 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2024-12
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-019-K InoPažanga

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
Pažengę inovatoriai.
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
20 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-07-27

Kvietimo pabaiga
2023-11-13

2

02-020-K InoBranda

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
Brandūs inovatoriai.
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Kvietimo suma
15 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-07-27

Kvietimo pabaiga
2023-11-13

3

02-034-K InoKonsultacijos

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos specializuoto konsultavimo (MTEPI partnerių paieškos, žinių/technologijų perdavimo, MTEPI veiklos skatinimo) veiklos, atsižvelgiant į įmonių vykdomų MTEPI veiklų stadijas, palydint jas iki galutinio produkto komercinimo

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
4 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023 III ketv.
4

02-040-K Netechnologinės inovacijos

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos investicijos į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines (toliau – TVG) verslo modelių plėtrą

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
5 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2023 III ketv.
5

02-044-F „Ko-investicinis fondas”/ „Rizikos kapitalo skolinimas”/ „Akceleravimo fondas 3”

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą: Skatinti produkto idėjos vystymą (akceleravimo veiklos), skatinti investicijas pagal startuolių brandos lygį

Galimi pareiškėjai
MVĮ, įskaitant startuolius

Kvietimo suma
33 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-06
6

02-048-K TUI Invest

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos aukštos pridėtinės vertės TUI į MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
6 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-12
7

02-053-F Tiesioginės INVEGOS paskolos „Pokytis“ (veikla „Trumpos vertės grandinės“)

Finansuojamos veiklos
Skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą tarp MVĮ

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Priemonei skirta suma
32 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 5,6 mln. Eur (kitos lėšos)

Planuojama įgyvendinimo pradžia 2024-09
8

02-055-K Ikiprekybiniai pirkimai

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos investicijos, sudarančios paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti

Galimi pareiškėjai
Perkančiosios organizacijos ir įmonės

Kvietimo suma
SR 3,6 mln. Eur
VVL 5,4 mln. Eur

9

02-057-K InoStartas

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
2,5 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-11
10

02-058-K InoConnect

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
SR 0,3 mln. Eur
VVL 0,3 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-12
11

02-059-K TUI Invest

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos aukštos pridėtinės vertės TUI į MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
6 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2024-12
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-052-F Tiesioginės INVEGOS paskolos „Perspektyva“ (papildymas)

Finansuojamos veiklos
Inovacijų pasiūla. Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (APV) produktų kūrimo veiklas

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, jei jos bendradarbiauja su MVĮ

Priemonei skirta suma
53,89 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 53,89 mln. Eur (kitos lėšos)

Daugiau informacijos
Planuojama įgyvendinimo pradžia 2024-03
2

02-055-K Ikiprekybiniai pirkimai

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos investicijos, sudarančios paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti

Galimi pareiškėjai
Perkančiosios organizacijos ir įmonės

Kvietimo suma
SR 3,6 mln. Eur
VVL 5,4 mln. Eur

3

02-058-K InoConnect

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
SR 0,3 mln. Eur
VVL 0,3 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-12
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-019-K InoPažanga

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
Pažengę inovatoriai.
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
20 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-07-27

Kvietimo pabaiga
2023-11-13

2

02-020-K InoBranda

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
Brandūs inovatoriai.
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Kvietimo suma
15 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-07-27

Kvietimo pabaiga
2023-11-13

3

02-048-K TUI Invest

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos aukštos pridėtinės vertės TUI į MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
6 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-12
4

02-055-K Ikiprekybiniai pirkimai

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos investicijos, sudarančios paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti

Galimi pareiškėjai
Perkančiosios organizacijos ir įmonės

Kvietimo suma
SR 3,6 mln. Eur
VVL 5,4 mln. Eur

5

02-057-K InoStartas

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
2,5 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-11
6

02-059-K TUI Invest

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos aukštos pridėtinės vertės TUI į MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
6 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2024-12
7
Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-052-F Tiesioginės INVEGOS paskolos „Perspektyva“ (papildymas)

Finansuojamos veiklos
Inovacijų pasiūla. Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (APV) produktų kūrimo veiklas

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, jei jos bendradarbiauja su MVĮ

Priemonei skirta suma
53,89 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 53,89 mln. Eur (kitos lėšos)

Daugiau informacijos
Planuojama įgyvendinimo pradžia 2024-03
2

02-055-K Ikiprekybiniai pirkimai

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos investicijos, sudarančios paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti

Galimi pareiškėjai
Perkančiosios organizacijos ir įmonės

Kvietimo suma
SR 3,6 mln. Eur
VVL 5,4 mln. Eur

3
Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-036-K Expo galimybės

Finansuojamos projektų veiklos
MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-08-22

Kvietimo pabaiga
2023-12-29

2

02-047-K MVĮ atsigavimas

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
2,5 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2023-11
3

02-050-F „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas III“

Finansuojamos veiklos
Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą. SVV subjektų akceleravimas. Finansinių šaltinių prieinamumo SVV subjektų steigimui ir plėtrai užtikrinimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Priemonei skirta suma
8,78 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 18,3 mln. Eur (kitos lėšos)

Planuojama įgyvendinimo pradžia 2025-12
4

02-064-K Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Akmenės raj. sav., Jonavos raj. sav. ir Mažeikių raj. sav.

Finansuojamos projektų veiklos
Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ, veikiančios Akmenės, Jonavos, Mažeikių r. sav.

Kvietimo suma
Akmenės 19 mln. Eur
Jonavos 21 mln. Eur
Mažeikių 27 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-09-08

Kvietimo pabaiga
2023-12-11

5
Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

6
Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

7
Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-037-K Expo galimybės pažangiems

Finansuojamos projektų veiklos
MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
5 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023 III ketv.
2
Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

3
Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

4
Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

5

02-050-F Tiesioginės INVEGOS paskolos STARTUOK (papildymas)

Finansuojamos veiklos
Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą. Finansinių šaltinių prieinamumo SVV subjektų steigimui ir plėtrai užtikrinimas

Galimi pareiškėjai
SVV subjektai

Priemonei skirta suma
13,46 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 2,38 mln. Eur (kitos lėšos)

Planuojama priemonės įgyvendinimo pradžia: 2024-03
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1
Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-033-K MVĮ skaitmeninimas

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 7 mln. Eur
SR 5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-06-28

Kvietimo pabaiga
2023-10-02

2

02-042-P Skaitmeniniai MVĮ čekiai

Finansuojamos projektų veiklos
MVĮ čekių skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms įsigyti finansavimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 4 mln. Eur
SR 2 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-09
3

02-045-K Atvirųjų duomenų panaudojimas

Finansuojamos projektų veiklos
Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
SR 3 mln. Eur
VVL 3 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-10
4

02-054-F Tiesioginės INVEGOS paskolos „Pokytis“ (veikla „Skaitmeninimas VVL“)

Finansuojamos veiklos
Skatinti pramonės įmonių gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninimo technologijų diegimą (pramonės skaitmeninimas)

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Priemonei skirta suma
45 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 7.94 mln. Eur (kitos lėšos)

Planuojama įgyvendinimo pradžia 2024-03
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-033-K MVĮ skaitmeninimas

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 7 mln. Eur
SR 5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-06-28

Kvietimo pabaiga
2023-10-02

2

02-042-P Skaitmeniniai MVĮ čekiai

Finansuojamos projektų veiklos
MVĮ čekių skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms įsigyti finansavimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 4 mln. Eur
SR 2 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-09
3

02-045-K Atvirųjų duomenų panaudojimas

Finansuojamos projektų veiklos
Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
SR 3 mln. Eur
VVL 3 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-10
4

02-051-F Tiesioginės INVEGOS paskolos „Pokytis“ (veikla „Skaitmeninimas Sostinė“)

Finansuojamos veiklos
Skatinti aukštą pridėtinę vertę (APV) kuriančių įmonių verslo procesų skaitmeninimą (S)

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Priemonei skirta suma
53 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 53 mln. Eur (kitos lėšos)

Daugiau informacijos
Planuojama įgyvendinimo pradžia 2024-03
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-033-K MVĮ skaitmeninimas

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 7 mln. Eur
SR 5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-06-28

Kvietimo pabaiga
2023-10-02

2

02-042-P Skaitmeniniai MVĮ čekiai

Finansuojamos projektų veiklos
MVĮ čekių skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms įsigyti finansavimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 4 mln. Eur
SR 2 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-09
3

02-045-K Atvirųjų duomenų panaudojimas

Finansuojamos projektų veiklos
Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
SR 3 mln. Eur
VVL 3 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-10
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-035-K Įgūdžiai MVĮ

Finansuojamos projektų veiklos
Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 5 mln. Eur
SR 2,5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-09-11

Kvietimo pabaiga
2024-02-05

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-030-K EcoInovacijos

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamas aplinkosaugos vadybos sistemos pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Kvietimo suma
1 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-07-24

Kvietimo pabaiga
2023-10-12

2

02-049-F Tiesioginės INVEGOS paskolos „Pokytis“ (veikla „Transformacija“)

Finansuojamos veiklos
Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai: Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų diegimą įmonėse, veikiančiose S4 srityse (VVL)

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Priemonei skirta suma
45,75 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 8,1 mln. Eur (kitos lėšos)

Daugiau informacijos
Planuojama įgyvendinimo pradžia 2024-09
3

02-056-K Energetinis efektyvumas pramonei

Finansuojamos projektų veiklos
Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Kvietimo suma
SR 15 mln. Eur
VVL 25 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-03
4

02-062-K Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose

Finansuojamos projektų veiklos
Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Kvietimo suma
42 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2023-04
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-056-K Energetinis efektyvumas pramonei

Finansuojamos projektų veiklos
Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Kvietimo suma
SR 15 mln. Eur
VVL 25 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-03
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-056-K Energetinis efektyvumas pramonei

Finansuojamos projektų veiklos
Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Kvietimo suma
SR 15 mln. Eur
VVL 25 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-03
2

02-062-K Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose

Finansuojamos projektų veiklos
Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Kvietimo suma
42 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2023-04
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-056-K Energetinis efektyvumas pramonei

Finansuojamos projektų veiklos
Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Kvietimo suma
SR 15 mln. Eur
VVL 25 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2024-03
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-021-P Sumanūs įgūdžiai

Finansuojamos projektų veiklos
Ugdyti MVĮ ir kitų verslumo galimybių paieškos procese dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus

Galimi pareiškėjai
VšĮ Inovacijų agentūra

Kvietimo suma
VVL 3,75 mln. Eur
SR 3,75 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-05-19

Kvietimo pabaiga
2023-08-31

2

02-029-P TUI IL

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklas Lietuvoje

Galimi pareiškėjai
VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Kvietimo suma
3 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-07-05

Kvietimo pabaiga
2023-09-29

3

02-041-P InoSprendimas

Finansuojamos projektų veiklos
Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas

Galimi pareiškėjai
Valstybės institucijos

Kvietimo suma
VVL 10 mln. Eur
SR 10 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2023-09
4

02-043-P IPP konsultacijos

Finansuojamos projektų veiklos
Siekiama stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudarytos paskatos (čekiai) verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Galimi pareiškėjai
VšĮ Inovacijų agentūra

Kvietimo suma
VVL 0,6 mln. Eur
SR 0,4 mln. Eur

Daugiau informacijos
Kvietimas planuojamas 2023-09
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

1

02-025-K Startuolis

Finansuojamos projektų veiklos
Sudaryti sąlygas startuoliams kurtis bei skatinti produkto idėjos vystymas per hakatonus ir inkubavimo paslaugas

Galimi pareiškėjai
Technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai (juridiniai asmenys)

Kvietimo suma
8,5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-05-18

Kvietimo pabaiga
2023-09-18

2

02-046-K InoKlaster

Finansuojamos projektų veiklos
Stiprinamas aukštos pridėtinės vertės paremtų brandžių klasterių augimas, bendrų strategijų ir produktų kūrimas, dalyvavimas tarptautinėse programose, įsitraukimas į BJR, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose

Galimi pareiškėjai
Inovacijų grupės koordinatorius

Kvietimo suma
SR 3 mln. Eur
VVL 4 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-12
grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią

Siūlome pasinaudoti šiomis priemonėmis:

grįžti atgal
Man ši informacija padėjo:
Taip Ne
Grįžti į pradžią
Apgailestaujame, bet kol kas jums tinkančių priemonių neradome, sekite informacija Ekonomikos ir inovacijų ministerijos arba ES investicijų puslapiuose
grįžti atgal