ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Finansinės priemonės: Garantijos

Portfelinės garantijos paskoloms
Potfelinės garantijos lizingui
Portfelinės garantijos faktoringui
Individualios garantijos (Paskoloms, Lizingui)
Eksporto kredito garantijos (veikiančioms >1 m.)

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

Dalintis