ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Finansinės priemonės: Garantijos

Portfelinės garantijos 3
Portfelinės garantijos paskoloms
Potfelinės garantijos lizingui
Portfelinės garantijos faktoringui
Individualios garantijos (Paskoloms, Lizingui)
Eksporto kredito garantijos

Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

Dalintis