ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Finansinės priemonės: Paskolos

Pasidalytos rizikos paskolos
Atviras kreditų fondas 2
Atviras kreditų fondas 3
Sutelktinės paskolos „Avietė“
Alternatyva
Tiesioginės INVEGOS paskolos „Perspektyva“
Tiesioginės INVEGOS paskolos „STARTUOK“
Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems subjektams

Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

Dalintis